צוות המסעדה

רפאל אודיז – שף בעלים
רפאל אודיז אבא שף /בעלים דייויד אודיז – שף  בעלים
דייויד אודיז  שף / בעליםדייויד אודיז ואשר אודיז
בעלי המסעדה דייויד אודיז ואשר אודיז
האחים אודיזאשר אודיז – שף בעלים
אשר אודיז